Kryté prístrešky
Do lesoparkov najčastejšie ponúkame stavby charakteru krytých posedení. Typickou stavbou je kolový prístrešok so stolom a lavicami.

Ďalšie produkty do lesoparkov

Vybavenie detských ihrísk
V ponuke máme rôzne malé hračky, najväčší záujem je o koníka a lietadlo.
Z ponuky preliezačiek sa najväčšiemu záujmu tešia MOSTÍK a REBRINY.
Z portfólia väčšinou vyrábame nízke hojdačky so strednou podperou, ale ponúkame aj závesnú plošinovú hojdačku pre štyry osoby.

Propagačné a informačné tabule
Konštrukciu tvoria dva stĺpy v spodnej časti ošetrené náterom na uloženie do pôdy. Tvar tabule je štandartne obdĺžníkového tvaru, súčasťou je strieška z rezaných drevených šindľov.
Tabule dodávame v rôznych veľkostiach a v bežnom materiály - smrek alebo borovica.

Smerové tabule
Konštrukciu tvorí jeden stĺp alebo časť rozdvojenej kmeňoviny. V spodnej časti je kmeň ošetrený ochranným náterom, čím je uspôsobený na uloženie do pôdy.
Súčasťou sú smerové šípky a vrchná strieška.

Skladba podlahy
Podlahy uzavretých stavieb riešime drevotrieskovými OSB doskami alebo latami z masívu.
Vo finálnej podobe môže byť prekrytá laminátovou podlahou alebo prikrytá PVC krytinou.

Skladba stien a strechy
Uzavreté stavby sú z vonkajšej strany štandardne obíjané ošetrenými doskami voči drevokazným hubám a hmyzu.
Medzihranolový a medzikrokvový priestor vypĺňame minerálnou vlnou, čo v kombinácii s vzduchotesnou a parotesnou fóliou dáva predpoklad k celoročnému užívaniu stavby.
Z vnútornej strany na steny štandardne používame drevotrieskové OSB dosky v hrubom vyhotovení a aj na strechy s povrchovou úpravou v jemnom prevedení.

Z pohľadu únosnosti celej konštrukcie strešnú krytinu vyhotovujeme výhradne z asfaltových šindľov s protipožiarnou vrstvou, na prianie zákazníka prispôsobíme konštrukciu pre použitie poplastovanej plechovej krytiny.
Strešnú krytinu vieme dodať aj ako drevené šindle z vlastnej produkcie rezaných šindľov.

Cena stavieb
Cena sa odvíja od celkového vyhotovenia stavby, zateplenia, vnútorných a vonkajších dokončovacích prác, krytiny...