Predprojektová činnosť
Vzhľadom na rozmanitosť architektonických a urbanistických riešení drobných stavieb ponúkame vypracovanie vizualizácií - štúdií stavu po dokončení stavby. Takáto štúdia neraz odhalí mnoho otáznikov zástavby, stvárnenia, umiestnenia, veľkosti i celkového charakteru stavby.
Spracovávame i návrhy interiérových i exteriérových doplnkov ako sú schody, zábradlia, verandy, rôzne kvetináče...

Projekcia
V súčinnosti s Vami navrhneme ideálne riešenie stavby a na základe štúdie vypracujeme projekt celej drobnej stavby
k získaniu stavebného povolenia alebo realizačný projekt stavby.
K interiérovým a exteriérovám doplnkom vypracujeme celkovú výrobnú dokumentáciu i montážny plán.